Bestuur

Het bestuur van SBGE bestaat uit vijf personen die zich vanuit hun betrokkenheid vrijwillig en belangeloos inzetten voor behoud van het Raadhuis en Ter Aa voor de Erpse gemeenschap.  Bovenstaand  organogram geeft aan hoe de structuur is. Om efficiënt en effectief te kunnen besturen zijn de taken verdeeld in vijf portefeuilles. Elk bestuurslid heeft één portefeuille als hoofdtaak en een tweede portefeuille als ondersteuner. Gezamenlijk werken we zo aan onze doelstellingen.

Momenteel zijn we op zoek naar 2 nieuwe bestuurders.

Het Raadhuis en ter Aa zijn belangrijke locaties in ons mooie dorp, met een sterke sociaal-maatschappelijke rol. We zoeken nieuwe bestuurders, die mee willen denken en praten over de toekomst van deze panden.

 

De twee panden worden beheerd vanuit de Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp, afgekort tot SBGE. Doel van de stichting is om beide locaties te beheren en exploiteren; op zo’n manier dat het hele dorp daar bij gebaat is. Via sport, cultuur, educatie en ontmoeting via activiteiten en evenementen.

Tijdens de corona-uitbraak hebben Piet van Zutphen en Kees Bressers aangegeven te stoppen met hun bestuurswerk. Daarna hebben onze werkzaamheden op een wat lager pitje gestaan. Nu zijn we hard op zoek naar mensen die mee willen besturen. Want als er één ding is wat de afgelopen twee jaren duidelijk heeft gemaakt, is het dat we het elkaar ontmoeten in deze accommodaties echt hebben gemist. We zijn dan ook blij dat we vanaf nu ook weer helemaal open zijn.

 

Wat houdt het bestuurswerk in?

Het bestuur vergadert ongeveer 6 à 7 keer per jaar en, heeft tweemaal overleg met wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeente Meierijstad. We vergaderen over allerlei zaken die er aan bijdragen dat beide locaties hun maatschappelijke rol kunnen blijven invullen, nu en in de toekomst. Ook de ontwikkelingen rondom Omnipark de Brug zijn een vast onderdeel in de vergaderingen.

 

Welke bestuursfuncties zijn er vrij?

Het bestuur bestaat nu uit drie personen: Hans Pepers is voorzitter, Mari Biemans penningmeester en Christ van Bree bestuurslid. We zoeken 2 nieuwe mensen. Past een van deze rollen bij je:

  • Secretaris
    Naast bestuurslid, heb je ook een administratieve taak. In die rol houd je je bezig met het schrijven van stukken, waaronder notulen, jaarverslag, advertenties van de stichting, etc.
  • Bestuurslid Algemeen
    Samen met de beheerder van ter Aa bedenk je hoe we het ontmoetingscentrum aantrekkelijker kunnen maken, bijvoorbeeld via exposities, workshops, lezingen, enz.

 

Heb jij ‘gevoel’ bij ter Aa en het Raadhuis? Wil je er jouw steentje aan bijdragen dat deze twee panden hun bestaansrecht behouden en uitbreiden? Dan komen we graag met jou in contact.