Visie

SBGE stelt zich ten doel Gemeenschapshuis ter Aa te ontwikkelen tot:


            “Dé ontmoetingsplek van Erp voor iedereen; jong en oud!”

Om deze doelstelling te bereiken is wel een stevige inspanning nodig. Behalve de inhoudelijke doelen heeft SBGE de gemeentelijke opdracht om te komen tot een exploitatie, welke op termijn naast de reguliere accommodatiesubsidie geen aanvullende subsidies meer vergt.

Het bestuur van SBGE denkt aan het verlagen van de financiële lasten door bijvoorbeeld het inzetten van meer vrijwilligers, het effectiever inzetten van personeel, het binnenhalen van meer huurinkomsten en het verwerven van sponsorgelden.

Ook het Raadhuis valt onder het beheer van Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp.

Voor meer informatie of boekingen neem contact op.