SBGE

SBGE

Zoals u wellicht eerder hebt vernomen is het beheer van gemeenschapshuis Ter Aa en

het Raadhuis van Erp door de gemeente Veghel overgedragen aan Stichting Beheer
Gemeenschapshuizen Erp, afgekort SBGE. De Stichting heeft tot doel Gemeenschapshuis
Ter Aa te ontwikkelen tot:
“Dé ontmoetingsplek van Erp voor iedereen; jong en oud!”
Om deze doelstelling te bereiken is wel een stevige inspanning nodig.
De stichting heeft de opdracht om te komen tot een exploitatie waarbij de gemeente
uiteindelijk buiten de standaard subsidie geen financiële bijdrage meer hoeft te leveren.
Het bestuur van SBGE denkt aan het verlagen van de uitgaven door bijvoorbeeld het
inzetten van meer vrijwilligers, het effectiever inzetten van personeel, het binnenhalen
van meer huurinkomsten en het verwerven van sponsorgelden.
Ook in het verleden, onder het beheer van de gemeente Veghel werden sponsorgelden
gegenereerd en wellicht was ook uw bedrijf een van deze deelnemers. Nu, na overname
door SBGE, komen wij bij u langs om samen met ons van Ter Aa het sociaal cultureel
centrum van Erp gestalte te geven. Door uw naam te verbinden aan ons gemeenschapshuis
geeft u blijk van uw sociale en culturele betrokkenheid bij de Erpse samenleving.