Jaarverslag

 

Samenvatting Jaarverslag 2016 SBGE

Allereerst dank aan het team van medewerkers en vrijwilligers van Ter Aa, aan alle verenigingen en gebruikers, sponsoren, gemeente Veghel, bereidwillige meedenkers, adviseurs en alle anderen die Het Raadhuis en Ter Aa in 2016 gebruikt en gesteund hebben.

 

Het Raadhuis.

Met financiële toezeggingen van de gemeente Veghel zijn dit jaar de nodige werkzaamheden uitgevoerd aan het Raadhuis en is de renovatie geheel binnen het beschikbare budget opgeleverd. Dit dankzij eigen deskundigheid en zelfwerkzaamheid van de heemkundekring. Het Raadhuis herbergt ook het servicepunt van Rabobank Uden-Veghel, Phoenix Muziekschool en enige (flex-)werkplekken aan kleine ondernemers.

 

Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa.

In goed overleg tussen SBGE, CV de Uilen van Empeldonk en Harmonie OBK is een plan opgesteld om de uitstraling van de evenementenzaal te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een prachtige evenementenzaal met een nieuwe sfeervolle uitstraling. In een aantal ruimtes (toiletten en kleedlokalen) is de oude verlichting vervangen door LED-verlichting.

De sporthal herbergt diverse sportverenigingen met een lage bezetting in de zomerperiode en overbezetting in de winterperiode. De vraag naar extra uren in de winter overtreft de beschikbare ruimte. Met verenigingen is in goed overleg de meest efficiënte oplossing gevonden.

 

Het bestuur van SBGE is van mening dat de grenzen aan de personeelskrimp bijna bereikt zijn. Op gebied van herkenbaarheid van medewerkers, service aan huurders en gebruikers, consistente zorg en onderhoud voor gebouw en omgeving is het onwenselijk om alle ervaring en deskundigheid uit het team van medewerkers weg te bezuinigen. Het aantal vrijwilligers neemt gelukkig toe, wat voor de nodige verlichting zorgt. Vanuit ‘social return’ wordt gezocht naar mogelijkheden voor inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Per 1-1-2015 werden de huurtarieven voor vergader- en evenementenzalen met 8% verhoogd. In 2016 is geen verhoging doorgevoerd. De tarieven blijven ook in 2017 gelijk.

 

In het jaarverslag 2015 hebben we melding gemaakt van het visietraject en de snelkookpansessie waarin we voor Ter Aa het einddoel vaststelden als:

 

“Dé ontmoetingsplek van Erp voor iedereen, jong en oud”.

 

Inmiddels maakt SBGE deel uit van het zgn. Brugoverleg met de drie omliggende sportverenigingen. Het Brugoverleg heeft een visieplan opgesteld om te komen tot een omni(sport)park voor sport, cultuur, ontmoeting en zorg.