Jaarverslag

Samenvatting Jaarverslag 2018 SBGE

Allereerst dank aan het team van medewerkers en vrijwilligers van Ter Aa, aan alle verenigingen en gebruikers, sponsoren, gemeente Meierijstad, bereidwillige meedenkers, adviseurs en alle anderen die Het Raadhuis en Ter Aa in 2018 gebruikt en gesteund hebben.

 

Het Raadhuis.

Het Raadhuis herbergt naast onze hoofdgebruiker “Heemkundekring Erthepe” ook de Dorpsraad Erp, m.i.v. 01-01-2019 WYIK support, servicepunt Rabobank Uden-Veghel, Phoenix Muziekschool, informatiepunt KBO Helpt voor leden van de KBO in Erp, Keldonk en Boerdonk,  en enige (flex-)werkplekken aan kleine ondernemers. De expositieruimte beneden is een aantal maken gebruikt voor trouwpartijen. In 2018 zijn de glas-in-lood ramen gerestaureerd en teruggeplaatst in de voorgevel. Erthepe draagt aanzienlijk bij door zelfwerkzaamheid in onderhoud en schoonmaak.

 

Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa.

Het plan om de uitstraling van de evenementenzaal te verbeteren is verder uitgevoerd m.n. in de evenementenzaal. Voor de sporthal zijn er nog wensen m.b.t. verbetering van de lichtvoorziening, een meer eigentijdse uitstraling van het sportcafé, en andere kleinere zaken. Gemeente Meierijstad heeft haar Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan 2018-2027 gepresenteerd. Hiermee wordt een goede staat van onderhoud voor deze accommodatie gewaarborgd.

 

Al met al biedt SBGE aan niet minder dan 50 huurders en gebruikers gelegenheid om activiteiten te ontplooien in onze accommodaties. Daarnaast zijn er incidentele verzoeken om gebruik te maken van de beschikbare ruimtes. Hiermee dragen beide accommodaties in hoge mate bij aan het maatschappelijk belang van de Erpse gemeenschap. Wij vertrouwen er op dat SBGE na de aanstaande harmonisatie van de dorpshuizen en gemeenschapshuizen binnen Meierijstad voort zal gaan op de ingezette weg. Het bestuur van SBGE heeft de exploitatiekosten de afgelopen jaren stevig verminderd, maar is nog wel afhankelijk van de exploitatiesubsidie van de Gemeente Meierijstad. De grenzen aan de personeelskrimp zijn wel bereikt. Op het gebied van herkenbaarheid van medewerkers, service aan huurders en gebruikers, consistente zorg en onderhoud voor gebouw en omgeving is het wenselijk om alle ervaring en deskundigheid binnen het team van medewerkers te behouden. Het aantal vrijwilligers neemt gelukkig toe, wat voor de nodige verlichting zorgt.

 

Per 01-01-2015 werden de huurtarieven voor vergader- en evenementenzalen verhoogd. In de jaren daarna is er geen verhoging doorgevoerd. Eind 2018 zijn alle huurders geïnformeerd over indexering van de tarieven per 01-01-2019. De harmonisatie binnen Meierijstad heeft weinig gevolgen voor het behoud van onze accommodaties voor Erp.

 

Onze visie is:  “Dé ontmoetingsplek van Erp voor iedereen, jong en oud”  te zijn.

 

SBGE maakt deel uit van het zgn. Brugoverleg met de drie omliggende sportverenigingen. Het Brugoverleg heeft een visieplan opgesteld om te komen tot een omnipark voor sport, cultuur, ontmoeting en zorg. Bureau Arcadis is uitgekozen om in de periode januari – juni 2019 een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren over de mogelijkheden van dit Omnipark.