Jaarverslag

 

Samenvatting Jaarverslag 2017 SBGE

Allereerst dank aan het team van medewerkers en vrijwilligers van Ter Aa, aan alle verenigingen en gebruikers, sponsoren, gemeente Meierijstad, bereidwillige meedenkers, adviseurs en alle anderen die Het Raadhuis en Ter Aa in 2016 gebruikt en gesteund hebben.

Het Raadhuis.

Het Raadhuis herbergt naast onze hoofdgebruiker Heemkundekring Erthepeook de Dorpsraad Erp, het Beneluxkantoor van International Heating Products (IHP) uit Zweden, het servicepunt van Rabobank Uden-Veghel, Phoenix Muziekschool en enige (flex-)werkplekken aan kleine ondernemers. De expositieruimte beneden is een aantal maken gebruikt voor trouwpartijen. Het buitenschilderwerk is weer uitgevoerd waardoor dit monumentale pand er weer stralend bij staat. Erthepe draagt aanzienlijk bij door zelfwerkzaamheid in onderhoud en schoonmaak.

Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa.

Het plan om de uitstraling van de evenementenzaal te verbeteren is verder uitgevoerd. Voor de sporthal zijn er nog wensen m.b.t. verbetering van de lichtvoorziening, een meer eigentijdse uitstraling van het sportcafé, en andere kleinere zaken. Gemeente Meierijstad werkt nog aan de actualisering van het Meerjaren Onderhouds Plan. Hopelijk kunnen we hiermee op korte termijn genoemde aandachtspunten verbeteren.

Al met al biedt SBGE aan ruim dertig structurele huurders en gebruikers gelegenheid om activiteiten te ontplooien in onze accommodaties. Daarnaast zijn er incidentele verzoeken om gebruik te maken van de beschikbare ruimtes. Hiermee dragen beide accommodaties in hoge mate bij aan het maatschappelijk belang van de Erpse gemeenschap. Wij vertrouwen er op dat SBGE na de aanstaande harmonisatie van de dorpshuizen en gemeenschapshuizen binnen Meierijstad voort zal gaan op de ingezette weg. Het bestuur van SBGE heeft de exploitatiekosten de afgelopen jaren stevig verminderd, waardoor er zicht is op een verantwoorde toekomst. De grenzen aan de personeelskrimp zijn wel bereikt. Op het gebied van herkenbaarheid van medewerkers, service aan huurders en gebruikers, consistente zorg en onderhoud voor gebouw en omgeving is het wenselijk om alle ervaring en deskundigheid binnen het team van medewerkers te behouden. Het aantal vrijwilligers neemt gelukkig toe, wat voor de nodige verlichting zorgt.

Per 01-01-2015 werden de huurtarieven voor vergader- en evenementenzalen met 8% verhoogd. In de jaren daarna is er geen verhoging doorgevoerd. De tarieven blijven ook in 2018 nog gelijk. De harmonisatie binnen Meierijstad zal mogelijk gevolgen hebben voor onze tarieven. Huurders en gebruikers worden geïnformeerd zodra op gemeentelijk niveau hierover besluit zijn genomen.

Onze visie is: “Dé ontmoetingsplek van Erp voor iedereen, jong en oud” te zijn.

SBGE maakt deel uit van het zgn. Brugoverleg met de drie omliggende sportverenigingen. Het Brugoverleg heeft een visieplan opgesteld om te komen tot een omnipark voor sport, cultuur, ontmoeting en zorg.