nieuws

Het voormalige college van Meierijstad zei eerder vrijwel unaniem ja tegen de komst van Omnipark De Brug. Het was alleen niet de krachtige ja waarop we hadden gehoopt. Het was een ja in de zin van: ‘Ja, we steunen het idee dat er ooit een omnipark moet komen.’

In Maart 2022 zijn er, zoals U weet nieuwe gemeente raadsverkiezingen geweest en werden de kaarten opnieuw geschud. Het huidige college is nog altijd enthousiast over de komst van Omnipark De Brug en heeft dit zodoende ook in het coalitie akkoord opgenomen.
We wachten af, en houden U op de hoogte van de ontwikkelingen.