Omnipark

Beste huurders en gebruikers van Ter Aa,

Ook in het nieuwe jaar willen we jullie graag op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rondom Omnipark de Brug. Vorig jaar heeft in het teken gestaan van dromen en het zetten van een stip op de horizon. De eerste plannen zijn vorig jaar gepresenteerd op de openbare bijeenkomst van 15 december. Denk hierbij aan ideeën als het organiseren van gezamenlijke activiteiten, aantrekken van nieuwe leden, inzet van vrijwilligers, aansluiten bij het onderwijs en plannen voor een gezamenlijke accommodatie.

Uit de bijeenkomst zijn veel positieve geluiden gekomen met hier en daar een kritische noot en we kijken dan ook terug op een zeer geslaagde avond. Ideeën en suggesties worden meegenomen in het toekomstplan voor het beoogde Omnipark. De ingeslagen weg moet dit jaar meer concrete vorm gaan aannemen. De werkgroepen gaan daarom door met de korte en lange termijn acties die ze hebben gesteld.

Wil jij ook nauwer betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom het Omnipark? Laat dan van je horen! Voor verschillende werkgroepen, accommodatie, activiteiten, sporttechnisch, financiën & communicatie, kunnen we nog enthousiaste mensen gebruiken die mee willen denken. Laat je horen bij het bestuur van je vereniging of meld jezelf via debrug@gmail.com.

Wij gaan vol enthousiasme het nieuwe jaar in en hopen dat jullie ons steunen in het uitvoeren van de gestelde plannen. Met vragen en/of opmerkingen rondom dit project kun je altijd bij ons terecht.

Met sportieve groet,

Stuurgroep “De Brug”