Jaarverslag

Samenvatting Jaarverslag 2020 SBGE

Allereerst dank aan het team van medewerkers en vrijwilligers van Ter Aa, aan alle verenigingen en gebruikers, sponsoren, gemeente Meierijstad, bereidwillige meedenkers, adviseurs en alle anderen die Het Raadhuis en Ter Aa in 2019 gebruikt en gesteund hebben.

 

COVID-19

Het corona-virus verspreidde zich wereldwijd. Ook in onze directe woon- en leefomgeving. Veel organisaties, die destijds gebruik maakten van ter Aa, kozen er  al snel voor om hun activiteiten te staken. Al voor dat van overheidswege werd verplicht. Als bestuur en beheer van ter Aa hebben we ons meteen ingespannen om voor  alle gebruikers, huurders en ook medewerkers en vrijwilligers zo weinig mogelijk risico te nemen in deze bedreigende situatie. Daarom werd toen meteen besloten om  m.i.v. vrijdag 13 maart 2020 ter Aa geheel te sluiten voor alle activiteiten. Dit betrof de sporthal, de evenementenhal en verder alle andere ruimtes en zalen. Met enkele tussenpozen van beperkt gebruik liep deze maatregel het gehele jaar 2020 door en zelfs door tot in 2021, met nog onbekende afloop- of einddatum.

Het Raadhuis.

Het Raadhuis herbergt naast onze hoofdgebruiker “Heemkundekring Erthepe” ook de Dorpsraad Erp, WYIK support, De Diëtistenpraktijk, Phoenix Muziekschool, Informatiepunt KBO Helpt voor leden van de KBO in Erp, Keldonk en Boerdonk,  en enige (flex-)werkplekken aan kleine ondernemers. Erthepe en KBO staakten met Covid-19 hun activiteiten. Op de eerste verdieping konden de een-op-een activiteiten wel doorgaan.

 

Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa.

SBGE biedt aan niet minder dan 50 huurders en gebruikers gelegenheid om activiteiten te ontplooien in onze accommodaties. Daarnaast zijn er incidentele verzoeken om gebruik te maken van de beschikbare ruimtes. Hiermee dragen beide accommodaties in normale tijden in hoge mate bij aan het maatschappelijk belang van de Erpse gemeenschap. Deze activiteiten en de functies van huiskamer, activering en informatievoorziening voor diverse doelgroepen konden door Covid-19 niet ingevuld worden. Voor iedereen een moeilijke periode, die ook financieel stevige consequenties heeft.

 

Onze visie is:  “Dé ontmoetingsplek van Erp voor iedereen, jong en oud”  te zijn.

 

SBGE participeert in het zgn. Brugoverleg Omnipark Erp met de drie omliggende sportverenigingen. Het Brugoverleg heeft een visieplan opgesteld om te komen tot een Omnipark voor sport, cultuur, ontmoeting en zorg. In 2020 is het Uitvoeringsplan Omnipark gepresenteerd aan het College van B&W Meierijstad. Door Covid-19 was het niet mogelijk om het Raadsvoorstel te behandelen in de Gemeenteraad. Dit is verschoven naar voorjaar 2021.