Vertrouwenspersoon


Waarom een vertrouwenspersoon

De Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp beheert het Sport- en Ontmoetingscentrum “ter Aa” in Erp en het Raadhuis. In deze accommodatie verzorgen basisscholen, verenigingen voor binnensport, muziekschool, en andere gebruikers / huurders een zeer divers aanbod van activiteiten voor minderjarigen en voor volwassenen. Deze activiteiten worden georganiseerd en begeleid onder verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging of groepering. Aangezien het team van medewerkers en vrijwilligers hiermee op veel momenten samen onder één dak vertoeft, heeft stichting SBGE voor de veiligheid van minderjarige deelnemers en mensen met verstandelijke beperking voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Het is belangrijk dat mensen die zich inzetten in vrijwilligersorganisaties begrijpen dat kinderen, jongeren en mensen met verstandelijke beperking kwetsbaar zijn. Dat vraagt om een veilige omgeving waarin men met respect met elkaar omgaat. De sfeer en omgangsvormen binnen de accommodatie moeten zodanig zijn dat er geen sprake is van agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze veilige omgeving.

Als je met ongewenst gedrag te maken hebt, in of rond “ter Aa”, is het handig om te weten waar je terecht kunt voor advies en hulp of gewoon een luisterend oor. SBGE vindt dit belangrijk en daarom is er een vertrouwenspersoon met wie je in gesprek gaat.

Wat is een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon die door het bestuur van SBGE is aangesteld. Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor de bezoekers en hun eventuele ouders, begeleiders, coaches, trainers en ook voor de toeschouwers, de vrijwilliger en het bestuur. Kortom, voor iedereen die op welke manier dan ook iets te maken heeft met “ter Aa” en het "raadhuis".

Wat doet een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Maar gewoon even praten kan ook. Hij of zij doet niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon informeert jou, de klager, of de beschuldigde over de procedures en zoekt naar een bemiddelaar of verwijst naar een hulpverlener. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen bij het indienen van een formele klacht.
Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon binnen de stichting om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van ongewenst gedrag. Uiteraard is het gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming worden er geen verdere stappen ondernomen.

Met de vertrouwenscontactpersoon voor SBGE kun je praten en samen vervolgstappen bespreken.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon

Mariëlle Verbrugge
E-mail: mmatverbrugge@hotmail.com
Mobiel: 0618337382

Wil je contact met de vertrouwenspersoon! Stuur haar bij voorkeur een app of anders een email met als onderwerp:
Vertrouwenspersoon ter Aa/Raadhuis.